Д-р Райчо Анастасов Андреев

ОБРАЗОВАНИЕ:

1994 - ВМИ гр.Пловдив, магистър по медицина
1999 - Специалност по очни болести
2001 - Техникум по оптична техника, гр.София
2012 - Магистър “Здравен мениджмънт”

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

1995-1999 Специализант по очни болести, Катедра по очниболести, ВМИ -Пловдив

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КУРСОВЕ:

1993-2000-Факоемулсификация, Пловдив
1993 Тюбингенски курс по отлепване на ретината (Проф.Крайсиг), Пловдив
1995 Детска офталмология (Prof. Merilin Miller);
1996, 1998 Курс Увеити – Пловдив (Prof. M. Zierhut)
1996 Курс по отлепване на ретината – Tubingen, Germany (Prof. I. Kreissig)
1999 Курс по макула “Moorfields” – Прага, Чешка република
1994-2003 образователна програма на SEE International
2003 Phacoemulsificaton-Basic Principles Course-XXI ESCRS Congress in Munich;
2003 Факоемулсификация
2005 World Glaucoma Congress, Виена
2007 - 56-ти Тюбингенски курс по отлепване на ретината, Пловдив
2008 - Първи Австрийско-български витреоретинален кур, Пловдив
2009 Немско-български курс “Преден очен сегмент се среща със заден очен сегмент”, Пловдив, 2009
2009 Глаукомна академия – Диагнозата на фокус, Пловдив
2010 Глаукомна хирургия на живо, Пловдив
2010 5-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
2011 6-ти витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
2011    XIV-а годишна среща на Съюза на очните лекари в България, Национален курс за специализанти по офталмология, Боровец, 22-23. 06. 2011.
2011       X-ти Конгрес на Българското Дружество по офталмология. 13-16 октомври 2011, Варна.
2012    7-ми Витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
2012    ХV-та Годишна среща на Съюза на очните лекари в България, 18-20 май 2012 г., Пловдив
2012  Национална конференция „Новости в офталмологията” 23-24 Ноември, 2012 г., София.
2013    8-ми Витреоретинален симпозиум с последваща хирургия на „живо”, Пловдив
2013   ХVI-а годишна среща на Съюза на очните лекари в България,  16-19 Май 2013 г., Пловдив
2013  XXX Юбилейна Конференция Новости в офталмологията, Софийски клон на БДО, 29-30.2013г. София 

ЧЛЕНСТВА:

Български лекарски съюз
Българско научно дружество по офталмология,
Национална глаукомна асоциация
Съюз на очните лекари в България
Международни хирургични очни експедиции
International society of refr.surgery /ISRS/

ОБЛАСТИ НА ИНТЕРЕС:

Катаракта, Глаукома, Контактна корекция.